Banícke poklady

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, OOCR Stredné Slovensko a s mestom Banská Bystrica sa podieľame na organizácii medzinárodnej konferencie Banícke poklady,  ktorá sa uskutoční 25. 4. 2024 v Banskej Bystrici. V rámci konferencie môže OZ BR-TM predstaviť projekt Barborská cesta zahraničným partnerom z Federácie európskych banských ciest sv. Barbory a vymeniť si skúsenosti z rozvíjania projektov na podporu banskej histórie v Európe.

Sprievodným programom konferencie bude otvorenie letnej sezóny s predstavením pilotneho projektu Alberque v Ostrej Lúke 27. 4. 2024. Následne sa účastníci presunú po Barborskej ceste na malé občerstvenie do Koliby u Rytiera, odkiaľ budú môcť vyjsť na elektrobicykloch na Pustý hrad.