Pomôcka pre prácu s mapou :

Zmena mierky a posun mapy

S mapami pracujete tak ako s mapami Google

  • zmena mierky – otáčaním kolieska myšky
  • posun mapy – uchopenie mapy ľavým tlačítkom myšky a následný posun

Ikony v hornej lište

V hornej lište sa nachádzajú tri ikonky, ktoré majú túto funkčnosť :

  • ikonka na ľavej strane otvára /zatvára legendu, v ktorej sú jednotlivé témy. Vypnutie a zapnutie témy sa vykoná zaškrtnutím /odškrtnutím značky v červenom políčku
  • ikonka na pravej strane otvára okno s mapou na celú obrazovku v novom okne
  • ikonku druhú zľava môžete použiť na zdieľanie mapy na Facebooku, Twitteru alebo môžete odkaz na mapu odoslať ako email

Celá trasa

1. etapa

2. etapa

3. etapa

4. etapa

5. etapa

6. etapa

7. etapa

8. etapa

9. etapa