Pozvánka na Deň sv. Barbory 3. december 2023

Milí priatelia, priaznivci a podporovatelia Barborskej cesty,

srdečne Vás pozývame osláviť

Deň sv. Barbory, patrónky baníkov a Barborskej cesty

na 2. SVÄTOBARBORSKOM CHARITATÍVNOM PUNČI

3. decembra 2023 o 16:00

na Starej tržnici v Banskej Bystrici pri soche sv. Barbory.

Pripravili sme pre Vás:

  • krátku prezentáciu toho, čo všetko sa nám na Barborskej ceste v tomto roku podarilo
  • rozprávanie o sv. Barbore a zvykoch spojených s jej sviatkom
  • o 16:30 sa veriaci môžu zúčastniť prvej adventnej svätej omše a dať si  požehnať adventné vence
  • o 17:30 komentovanú prehliadku Kaplnky sv. Barbory v Kostole nanebovzatia Panny Márie
  • malé občerstvenie a výborný Svätobarborský punč
  • pre deti nealko punč a malé sladké prekvapenie
Výťažok z predaja 2. Svätobarborského charitatívneho punču

bude použitý na údržbu trasy a rozvoj projektu Barborská cesta.

Prosíme Vás, aby ste Vašu účasť aj s počtom osôb potvrdili do 1. decembra

na e-mail: predseda@barborskacesta.sk, aby sme sa na Vás vedeli prichystať.