Popis trasy : Kremnica – Sklené Teplice

Mapy pre etapu č. 4

K dispozícii sú dve verzie mapy tejto etapy, mapa pre peších turistov a pre cyklistov.

Upozornenie : trasa pre cyklistov nie je oficiálnou cyklistickou trasou, ale len odporúčanou

dĺžka trasy stúpanie Σ klesanie Σ max sklon + max sklon – najvyšší bod najnižší bod
30 km 1088 m -1294 m 35,2 %1 -41,0 % 660 mnm 249 mnm

Opis trasy: mierne náročná až náročná.

Trasa vedie z mesta Kremnica smerom do obce Lúčky, no asi po 100 metroch za poslednými domami odbočíme doľava smerom k penziónu Stefanshof. Púť pokračuje smerom na juh cez tzv. Galandov majer do obce Horná Ves. Odtiaľ pokračujeme po vyznačenej miestnej trase (modrá značka) po bod s názvom “Pod Kopernicou” (48°39’40.40″S, 18°53’23.20″V). Trasa Barborskej cesty od tohto bodu (Pod Kopernicou) kopíruje žlto značenú miestnu trasu, ktorá vedie do obce Bartošova Lehôtka. Z tejto obce môžu turisti ísť autobusom (i pešo) do obce Stará Kremnička. Pokračovaním smerom na juh cez kamenné bralo  zvané Skalka zídeme k toku rieky Hron. Popod diaľničnú križovatku sa po miestnej ceste dostaneme do dediny Šášovské Podhradie. Odtiaľ trasa BC kopíruje turistický chodník značený zelenou farbou, ktorý vedie priamo na hrad Šášov. Z hradu sa vrátime na asfaltovú cestu do dediny, prejdeme obcou až sa dostaneme do doliny Istebného potoka. Trasa BC vedie (po modrej značke) k horárskej chate, pri ktorej odbočíme doprava na lesnú cestu a vystúpime na majer „Konice.“  Pri kríži (48°32’43,9″ S; 18°53’48” V)  vedľa lipy je lavička na oddych.  Z „Koníc“ smerom na juh (po žltej turistickej značke) budeme pokračovať po hrebeni.  Cez lokalitu Horný salaš sa spustíme do kúpeľnej obce Sklené Teplice.

Upozornenie

V bedekri je v tejto etape uvedený opis trasy Barborskej cesty, ktorá kopíruje vyznačené miestne turistické trasy a tie tak spájajú lokality Slobodné – Dolnú Klapu – Čierťažík – Dubník – Kotlište až do obce Stará Kremnička. Keďže v súčasnosti v týchto lokalitách prebieha ťažba bentonitu a ťažba spojená s obhospodarovaním lesa, túto pôvodnú trasu Barborskej cesty sme odklonili do Bartošovej Lehôtky a odtiaľ do obce Stará Kremnička, pričom vyššie je uvedený opis odklonenej trasy BC.

Z Kremnice je cyklotrasa Barborskej cesty totožná s turistickou trasou Barborskej cesty. Vedie okolo penziónu Stefanshof a pokračuje cestou na “Galandov Majer” až do Hornej Vsi. Na konci Hornej Vsi sa cyklotrasa napojí na štátnu cestu 1. triedy č. 65. Po nej sa dostaneme do obce Stará Kremnička, cez ktorú prejdeme. Na konci obce sa znovu napojíme na štátnu cestu č. 65 a pokračujeme po nej (ponad rýchlostnú cestu R1) až ku križovatke, na ktorej odbočíme doľava na Šášovské Podhradie. V Šášovskom Podhradí sa cyklotrasa napojí na turistickú trasu Barborskej cesty, ktorá nás dovedie až do Sklených Teplíc

Kremnica, mincovňa( 48.705011°, 18.916471°), mapa

Kúpele Sklené Teplice ( 48.528017°,  18.862993°), mapa

V bedekri je v tejto etape uvedený opis trasy Barborskej cesty, ktorá kopíruje vyznačené miestne turistické trasy a tie tak spájajú lokality Slobodné – Dolnú Klapu – Čierťažík – Dubník – Kotlište až do obce Stará Kremnička. Keďže v súčasnosti v týchto lokalitách prebieha ťažba bentonitu a ťažba spojená s obhospodarovaním lesa, túto pôvodnú trasu Barborskej cesty sme odklonili do Bartošovej Lehôtky a odtiaľ do obce Stará Kremnička, pričom vyššie je uvedený opis odklonenej trasy BC

V Sklených Teliciach odporúčame kúpeľ v “parenici”, t.j. v jaskynnom kúpeli, v ktorom má liečivá voda 42°C.

Zastavenia na trase

Ubytovanie na trase