Na trase Barborskej cesty pri jednotlivých zastaveniach sa bude nachádzať 29 drevených veží slúžiacich ako smerovníky. Tieto veže na jednej strane upriamujú pozornosť na významné a pozoruhodné miesta na trase, na druhej strane veža má 3 symbolické okná. Tie znamenajú 3 úrovne poznávania a zároveň podľa legendy bola sv. Barbora vo veži väznená za to, že sa stala kresťankou. Na znak úcty k Najsvätejšej Trojici dala vo veži vybúrať tretie okno a tri okná tak symbolizujú Najsvätejšiu Trojicu: Otec, Syn a Duch Svätý. V teréne je Barborská cesta označená turistickými žltými smerovníkmi s čiernou vežou, QR kódom a názvom BARBORSKÁ CESTA. V prípade cyklotrasy aj piktorgamom cyklistu. Tiež je trasa v teréne na stromoch vyznačená namaľovanou čiernou vežou na žltom podklade. Dve šípky vedľa seba ukazujúce smer hore a dole, príp. vľavo a vpravo znamenajú: „Choď sa pozrieť tam, kde ukazuje šípka – hore, resp. vpravo (vľavo) a vráť sa naspäť k tejto značke a potom ďalej na trase pokračuj v smere, ktorý ukazuje smerovník Barborskej cesty.