Smer pri putovaní Barborskou cestou vám ukážu jej charakteristické značky. Od roku 2022 je to turistická značka náučného chodníka, doplnená  žltým štvorcom s vežou s tromi oknami. Nové značenie je v súlade s normou o turistickom značení STN 01-8025. Na niektorých úsekoch môžete nájsť aj zvyšky staršieho značenia. Pre bezpečnosť a správnu orientáciu na trase, odporúčame riadiť sa novým značením.

Trasa Barborskej cesty prechádza cez národné parky, chránené prírodné oblasti, ale aj pozemky, ktoré sú v správe štátu, urbárov, či súkromníkov, preto sa v niektorých úsekoch môžete stretnúť s rôznymi obmedzeniami, spôsobenými hospodárskou činnosťou rôznych organizácií. Pri svojom putovaní ste tu návštevníkmi, ktorí by mali rešpektovať tieto aktivity a s nimi spojené obmedzenia či zmeny na trase.

Ak radi putuje s pomocou aplikácie Mapy CZ, odporúčame vám stiahnuť si aktuálnu verziu trasy, kde sa snažíme všetky tieto zmeny zahŕňať. V prípade, že sa stretnete s prekážkami, dajte nám o tom vedieť.