Trasa pútnickej cesty dlhá 192,3 km začína aj končí v Banskej Bystrici a dá sa prejsť za 9 dní. Rozdelená je na 9 etáp, pričom na konci každej je možnosť prenocovania. Dlhšie a kratšie etapy sa pravidelne striedajú. Odporúčame začať prvou etapou: Banská Bystrica – Staré Hory a potom pokračovať ďalšími v poradí. Je však na vás, ako si etapy naplánujete.
Barborská cesta je pomenovaná podľa patrónky baníkov – sv. Barbory. Baníci si vždy ctili svojich patrónov a modlili sa k nim, ale i k tomu najvyššiemu – k Pánu Bohu. Podľa legendy Barbora umrela mučeníckou smrťou vo veku 29 rokov. Preto je na Barborskej ceste 29 symbolických zastavení. Ide o miesta, ktoré sú z hľadiska banských, historických, prírodných, religióznych, kultúrnych a technických hodnôt významné a stojí za to zastaviť sa pri nich.

Počas putovania si môžete do Vášho bedekra “Barborská cesta – sprievodca na ceste banskou históriou stredného Slovenska” zbierať pečiatky, ktoré sú umiestnené na vybraných miestach. Bedeker má funkciu “Pasu pútnika”.

Zoznam miest, kde sú umiestnené pečiatky, kde môžete získať odznak Barborskej cesty, kde Vám vystavia “Certifikát o absolvovaní Barborskej cesty” alebo kde si môžete zakúpiť “Pamätnú medailu Barborskej cesty” je uvedený nižšie, v sekciách venovaných bedekru, pečiatkam, odznaku, certifikátu a pamätnej medaile.

Pamiatky z Barborskej cesty

Táto praktická knižočka vo formáte A6 Vám poskytne užitočné informácie o trase, ktorou prechádzate. Každej etape je venovaná samostatná kapitola s orientačnou mapkou, výškovým profilom a stručným popisom trasy ako aj s informáciami o zaujímavých miestach, ktorými prechádzate.

Piktogramy informujú o možnosti ubytovania, stravovania a o ďalších užitočných skutočnostiach. Bedeker je doplnený viacerými fotografiami, ktoré Vám priblížia miesta nachádzajúce sa na trase príslušnej etapy.

Bedeker má zároveň funkciu “Pasu pútnika”, čo znamená, že v bedekri sú vymedzené miesta pre odtlačky pečiatok, ktoré pútnik zbiera počas putovania po Barborskej ceste ako dôkaz, že miesta navštívil.

Bedeker “Barborská cesta – sprievodca na ceste banskou históriou stredného Slovenska” si môžete zakúpiť na týchto miestach :

Banská Bystrica :

Kremnica

Banská Štiavnica

Zvolen :

Na trase Barborskej cesty sa nachádzajú miesta, kde si môžete do Vášho “Pasu pútnika” (bedekra) odtlačiť jedinečnú pečiatku miesta, ktoré ste práve navštívili.  V bedekri sú po každej etape vyčlenené dva rámiky na odtlačky pečiatok, ktoré zbierate.  V každom rámiku sú napísané viaceré zariadenia s konkrétnym názvom penziónu, reštaurácie, obecného úradu, informačného centra a pod. Vyberte si jedno zariadenie, ktoré navštívite a tam dostanete odtlačok jeho pečiatky do prvého rámika. Do druhého rámika si tiež z uvedených zariadení vyberte jedno, ktoré navštívite a v ňom dostanete druhý odtlačok pečiatky.
Ak by ste chceli mať viac ako dva odtlačky pečiatok z jednej etapy, máte možnosť dať si ďalší odtlačok na koniec bedekra, kde je pre pečiatky vymedzený priestor.

Za 18 nazbieraných pečiatok dostanete Certifikát o absolvovaní Barborskej cesty a možnosť zakúpiť si Pamätnú medailu Barborskej cesty

“Certifikát o absolvovaní  Barborskej cesty” dostane každý účastník, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  1. prešiel Barborskú cestu a navštívil aspoň 18 miest, kde je možné získať odtačok pečiatky Baborskej cesty a vo svojom bedekri (“Pase pútnika”) ich má zozbierané,
  2. na konci bedekra vyplní DOTAZNÍK (zelená strana) a odovzdá ho na mieste, kde mu vystavia Certifikát.

Miesta, kde môžete predložiť Váš “Pas pútnika” (bedeker) s nazbieranými pečiatkami sú uvedené nižšie :

Banská Bystrica :

Kremnica

Banská Štiavnica

Zvolen

POZNÁMKA :
V prípade, že putovanie po Barborskej ceste ukončíte mimo otváracích hodín Informačného centra v Banskej Bystrici, Kremnici, Banskej Štiavnici a Zvolene, odovzdajte svoj bedeker aj s vyplneným dotazníkom v nižšie uvedených ubytovacích zariadeniach a kontaktujte nás mailom alebo telefonicky.
Certifikát, váš bedeker príp. medailu vám pošleme po dohode s vami.

Banská Bystrica:

Kremnica:

Banská Štiavnica:

Zvolen :

Najcennejšou pamiatkou z púte “Barborská cesta” je pamätná medaila vyhotovená práve pre tento účel.

Právo na zakúpenie tejto medaily má len držiteľ “certifikátu”, teda pútnik, ktorý preukázateľne prešiel podstatnú časť Barborskej cesty a nazbieral minimálne 18 rôznych pečiatok do svojho “Pasu pútnika” (bedekra)

Cena tejto medaily je 17 € a môžete si ju zakúpiť na nižšie uvedených miestach.

Banská Bystrica :

Kremnica

Banská Štiavnica

Zvolen :

Čo je dobré vedieť pred cestou

Z hľadiska počasia je najvhodnejším obdobím pre putovanie po Barborskej ceste apríl až október. V jarných a jesenných mesiacoch treba počítať s častejším výskytom dažďa. V zimných mesiacoch sa v horských oblastiach nachádza sneh. Od konca novembra do februára sú aj počas dňa mínusové teploty. Január je najchladnejší mesiac.

Barborskú cestu môžu absolvovať aj netrénovaní turisti. Extrémne výškové rozdiely sa takmer nevyskytujú.

Kritériom pre výber etáp, ktoré chcete prejsť, je Váš osobný časový rámec. 1 etapa = 1 deň. Celá cesta sa dá prejsť za 9 dní.

Finančné náklady na ubytovanie a stravovanie turistickým spôsobom sa pohybujú okolo 25 eur /1 osoba / 1 deň. Cena samozrejme závisí od kategórie ubytovania a stravovania