sv. Barbora - freska Thurzov dom Banská Bystrica

Napriek tomu, že o živote svätej Barbory neexistujú oficiálne historické pramene, dozvedáme sa o nej z rôznych legiend. Barbora bola dcérou kupca Dioscura z Nikomédie, ktorá žila v období tretieho storočia. Bola nielen krásna, ale aj vzdelaná a zaujímala sa o prírodné vedy. Jej vzťah k prírode, k skúmaniu hviezd a jej prirodzená zvedavosť ju predurčovali na veľké činy.
Legenda hovorí, že vďaka svojim znalostiam o kovoch pomohla miestnym rybárom zostrojiť železné tyče s pozláteným hrotom, ktoré ich mali ochraňovať v búrke pred bleskom. Poznávanie ju priviedlo k objaveniu kresťanskej viery. Nakoľko ju chcel otec ochrániť pred kresťanskými vplyvmi spoločnosti, uväznil ju do veže. Vežu však luxusne zariadil, aby po materiálnej stránke Barbore nič nechýbalo.
Napriek tomu, že bola zatvorená vo veži, podarilo sa jej tajne stretnúť s kňazom, ktorý ju pokrstil. Barbora sa teda obrátila na kresťanskú vieru a na znak toho dala vo veži vybúrať tretie okno ako symbol Najsvätejšej Trojice. Neskôr sa jej podarilo z veže utiecť a ukryla sa v skale, ktorá sa jej otvorila. Avšak prezradil ju pastier oviec a bola vydaná súdu. V deň jej súdneho dňa ju pred popravou sťatím, jej otec prebodol nožom. Po tomto čine bol zasiahnutý bleskom.

sv. Barbora - freska Thurzov dom Banská Bystrica