Stali sme sa členom MINES.B

S hrdosťou Vám oznamujeme, že  21. 12. 2023 bola Barborská cesta prijatá do Federácie európskych banských ciest sv. Barbory – MINES.B ako jej ôsmy člen. Táto federácia požiadala 4. 12. 2020 o zápis do prestížneho zoznamu európskych kultúrnych ciest Rady Európy. Momentálne prebieha prístupový proces, ktorý by mal byť ukončený v priebehu roku 2025. V spolupráci s partnermi z MINES.B pripravujeme v tomto roku medzinárodnú putovnú výstavu s témou Muži a ženy v baníctve.

Čo získavame členstvom v MINES.B?

Otvorili sme sa Európe a Európa sa otvorila nám.

Naša banské dedičstvo je výnimočné pre vývoj Európy a mali by o tom všetci vedieť.

Budú nám dostupné európske projekty v oblasti kultúry a vzdelávania pre mladú generáciu.

Získavame skúsenosti fungujúceho ekologického turizmu prínosného pre miestne komunity.