Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov

  Sídlo Občianskeho zruženia:
  OZ Terra Montanae
  Murgašova 14920/5A
  974 01 Banská Bystrica

  Registračné číslo Evidencia občianskych združení MV SR: VVS/1-900/90-43475
  IČO: 42315018
  DIČ: 2121622140

  Bankové spojenie:
  TATRA BANKA: č. ú. 2927914624/1100
  IBAN: SK45 1100 0000 0029 2791 4624