o Barborskej ceste

Barborská cesta je turisticko poznávacia trasa, ktorá spája banské pamiatky a celý rad aj iných zaujímavostí v oblasti stredného Slovenska. Návštevník ju postupne môže prejsť pešo, alebo na bicykli. Cesta je strategicky rozdelená na úseky medzi jednotlivými obcami. Po prejdení úseku môžu návštevníci načerpať silu v niektorom z miestnych ubytovacích zariadení. Počas cesty budú k dispozícii stravovacie služby s možnosťou ochutnať miestne tradičné jedlá.

Trasa pútnickej cesty dlhá 186,2 km začína aj končí v Banskej Bystrici a dá sa prejsť za 9 dní. Rozdelená je na 9 etáp, pričom na konci každej je možnosť prenocovania. Dlhšie a kratšie etapy sa pravidelne striedajú. Na Barborskej ceste  sa nachádza 29 symbolických zastavení – miest, ktoré sú z hľadiska banských, historických, prírodných, religióznych, kultúrnych a technických hodnôt významné a stojí za to zastaviť sa pri nich.