Popis trasy :

Mapy pre etapu č. 8

K dispozícii sú dve verzie mapy tejto etapy, mapa pre peších turistov a pre cyklistov.

Upozornenie : trasa pre cyklistov nie je oficiálnou cyklistickou trasou, ale len odporúčanou

dĺžka trasy stúpanie Σ klesanie Σ max sklon + max sklon – najvyšší bod najnižší bod
23,5 km 329 m -317 m 24,6 % -22,2 % 461 mnm 286 mnm

Z centra Zvolena prejdeme cez námestie až k OC Európa, pokračujeme smerom k Hronu cez kruhový objazd a po moste na druhý breh rieky Hron. Popri Hrone ideme až na Sliač. V Sliači odbočíme z rodinnej cestičky doprava cez most a popri hlavnej ceste cez mesto prejdeme až do areálu Kúpeľov Sliač. Osviežime sa z kúpeľných prameňov alebo v kaviarni a pokračujeme po kúpeľnej promenáde. Potom sa napojíme na asfaltovú cestu, kráčame po nej cca 800 m až po križovatku. Tu odbočíme doľava popri chate, ďalej prechádzame na lúku na poľnú cestičku a kráčame po hrebeni. Cestička nás zavedie aj cez les a popri poliach, potom míňame salaš po ľavej strane. Poľnou cestou prichádzame až do Sampora. Z kopca vidíme pod sebou areál kláštora. Na križovatke pod Samporom odbočíme doľava, ideme po ceste smerom na Veľkú Lúku. Po 800 m od križovatky odbočíme doprava na poľnú cestu popod horu, ktorá nás dovedie popri cintoríne po pravej strane až na Zámockú cestu do Hronseka. Prejdeme cez železničnú trať, po ľavej strane okolo Vodného hradu a pokračujeme až na križovatku s hlavnou cestou, kde odbočíme doprava. K drevenému kostolíku nás dovedú miestne značky

Cyklistická trasa Barborskej cesty kopíruje turistickú (pešiu) trasu BC po Sampor. Zo Sampora pokračuje cyklotrasa po štátnej ceste č. 2450 do obce Veľká Lúka na križovatku, na ktorej odbočíme doprava na štátnu cestu č. 2413. Táto cesta nás dovedie do obce Hronsek.

Kostol Kostol sv.Alžbety.

Zvolen, Kostol sv.Alžbety (48.577815°, 19.125832°), mapa

Drevený kostolík v Hronseku (48.648981°, 19.154897°), mapa

Zastavenie na trase

Ubytovanie na trase