Pozvánka na otvorenie sezóny 2022

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov Barborskej cesty na tradičné otvorenie sezóny.
Stretneme sa 23. 4. 2022 o 9:30 v Banskej Bystrici pri Barbakane odkiaľ sa pešo vydáme so sprievodcom do obce Špania Dolina. Súčasťou putovania bude aj prechod cez banský prekop Špania Dolina – Piesky, návšteva špaňodolinského Múzea medi, Historickej školy prof. Jozefa Mistríka, expozície špaňodolinskej čipky v Klopačke. Môžete absolvovať aj bezplatné komentované prehliadky po banskom náučnom chodníku a ukážky paličkovania špaňodolinskej čipky v umeleckej dielničke na kolesách.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Zdar Boh!

10. apríl 2022