SPOZNAJ SÁM SEBA – finišerská výzva pre nordic walkerov, bežcov a cyklistov v roku 2021.

Podstatou výzvy je absolvovanie historicky známej Barborskej cesty. Trasa pozostáva s deviatich etáp, ktoré sú vyšpecifikované v popise trasy. Okrem poznávania krásnej slovenskej prírody, historických miest a kultúrnych pamiatok je to príležitosť poznať najmä sám seba. Svoju telesnú i psychickú kondíciu, myslenie i hodnoty.

Vydaj sa na cestu!

Počas deviatich etáp sa ocitneš na vrcholkoch nádherných hôr, ale objavíš aj krásu hlbokých dolín. Cesta hore a dole je ako sám život. Vyber sa na cestu spoznávať prírodu, mestá, pamiatky a ľudí, ale popri tom najlepšie spoznáš sám seba. Kráčaj za poznaním …

Spoznaj sám seba – prvá finišerská výzva pre nordic walkerov, bežcov a cyklistov v roku 2021.

Podstatou výzvy je absolvovanie historicky známej Barborskej. Trasa pozostáva s deviatich etáp, ktoré sú vyšpecifikované v popise trasy. Okrem poznávania krásnej slovenskej prírody, historických miest a kultúrnych pamiatok je to príležitosť poznať najmä sám seba. Svoju telesnú i psychickú kondíciu, myslenie i hodnoty.

O TRASE BARBORSKÁ CESTA

Celá trasa má 9 etáp, spolu 186,2 km.

1. etapa Banská Bystrica – Staré Hory 21,9 km. Na trase sú štyri kontrolne body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

2. etapa Staré Hory – Skalka 27,6 km. Na trase je šesť kontrolný bodov (zastavení), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

3. etapa Skalka – Kremnica 18,6 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

4. etapa Kremnica – Sklené Teplice 28,3 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

5. etapa Sklené Teplice – Banská Štiavnica 12,3 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

6. etapa Banská Štiavnica – Bacúrov 27,6 km. Na trase je päť kontrolných bodov (zastavení), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

7. etapa Bacúrov – Zvolen 16,2 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

8. etapa Zvolen – Sampor 11,7 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

9. etapa Sampor – Banská Bystrica 22,3 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.

Najvyšší bod: Skalka (1220 m n. m.).

Najnižší bod: most nad riekou Hron (250 m n. m.).

Max. prevýšenie: 801 m (profil) (2. etapa, Harmanec – Skalka).

Max. stúpanie: 38% (5.etapa, 5 km za Repišťom do BŠ).

Max. klesanie: 39% (profil) (7.etapa, zostup z Pustého hradu).

Povrch : nespevnený povrch –  lesné a štrkové chodníky, asfaltové cesty a chodníky

Čas na splnenie výzvy je od 1.5. do 4.12.2021.

Registrácia na finišerskú výzvu je cez partnerský portál pretekaj.sk