Barborská cesta Fórum 2021

Milí priatelia, priaznivci a podporovatelia Barborskej cesty, blíži sa 4. december, kedy si pripomíname sviatok svätej Barbory, patrónky baníkov a Barborskej cesty.
Bývalo dobrým zvykom, že sme sa v tento deň stretli, aby sme zhodnotili uplynulú pútnickú sezónu a pripravili plány pre ďalšiu. Tohto roku sme plánovali usporiadať konferenciu, no zložitá pandemická situácia, nám to žiaľ neumožňuje. Napriek tomu sa konferencia Barborská cesta FÓRUM 2021 uskutoční, ale formou livestreamu cez YouTube kanál Barborskej cesty.

Do diskusie prijali pozvanie:
Roman Neradný – OZ Banský Región – Terra Montanae
Ing. Jaroslav Stehlík – OZ Banský Región – Terra Montanae
Ing. Jiří Pěč, PhD. – OOCR Stredné Slovensko
Ing. Zuzana Jóbová, PhD. – Rozvojová agentúra BBSK

Rozprávať sa budeme o aktivitách nášho občianskeho združenia v roku 2021 a zrealizovaných projektoch. Hovoriť budeme aj o štúdijnej ceste do španielskej Galície, ktorú sme absolvovali spolu s profesionálmi v oblasti cestovného ruchu z nášho regiónu. Na Svätojakubskej ceste a výstave Fairway Santiago de Compostela sme hľadali inšpirácie a podnety pre Barborskú cestu.
Predstavíme aj to, čo nás čaká a čo plánujeme pre rok 2022.

Srdečne Vás pozývame na jeho sledovanie
4. decembra o 17:00 hod.

Záznam z konferencie “Barborská cesta Fórum 2021”