Popis trasy : Banská Bystrica – Staré Hory

Mapy pre etapu č. 1

K dispozícii sú dve verzie mapy tejto etapy, mapa pre peších turistov a pre cyklistov.

Upozornenie : trasa pre cyklistov nie je oficiálnou cyklistickou trasou, ale len odporúčanou

turistická
cyklistická
dĺžka trasy stúpanie Σ klesanie Σ max sklon + max sklon – najvyšší bod najnižší bod
24,5 km 917 m 805 m 29,4 % -30 % 922 mnm 348 mnm

Z východiskového bodu (Kostol Nanebovzatia Panny Márie) vedie trasa Barborskej cesty cez Nám. SNP a Lazovnú ulicu do Medeného Hámra. Odtiaľ pokračujeme popri potoku Bystrica do mestskej časti Jakub, ku Kostolu sv. Jakuba (48.834046°, 19.112532°). Za posledným domom sa napojíme na lesnú cestu, ktorá nás dovedie k V. zastaveniu krížovej cesty, s názvom Arcizíbeľ (48.781600°,19.118796°). Z lesa sa dostaneme na asfaltovú cestu smerujúcu do Španej Doliny. Od Kostola premenenia Pána v Španej Doline stúpame k šachte Ludovika a odtiaľ pokračujeme lesnou cestou bez výrazného stúpania a klesania do sedla Dolný Šturec (920 m) a do doliny Richtárová až na Staré Hory.

Cyklistická trasa Barborskej cesty kopíruje turistickú (pešiu) trasu Barborskej cesty.

Banská Bystrica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (48.737138°, 19.146576°) , mapa

Staré Hory, Kostol Navštívenia Panny Márie – Bazilika Minor (48.833988°, 19.112699°), mapa

Zastavenia na trase

Interaktívna mapa 1. etapy

Ubytovanie na trase