Pozvánka na 1. Svätobarborský punč

Milí priatelia, priaznivci a podporovatelia Barborskej cesty,
srdečne Vás pozývame na 1. SVÄTOBARBORSKÝ CHARITATÍVNY PUNČ
Nájdete nás 4. decembra 2022 o 16:00 vo Vianočnej dedinke na Námestí SNP vo Zvolene.
V tento deň si pripomenieme sviatok svätej Barbory, patrónky baníkov a Barborskej cesty.
V spolupráci s našimi priateľmi – Priaznivcami Pustého hradu, pre Vás navaríme výborný charitatívny punč.
Máme pre Vás pripravenú aj krátku prezentáciu toho, čo všetko sa nám na Barborskej ceste v tomto roku podarilo.
Poteší nás, keď so sebou vezmete aj Vašich blízkych, priateľov a deti, pre ktoré bude pripravený nealko punč a sladké prekvapenie.
Aj v Banskej Bystrici na Námestí SNP pre Vás tento rok otvoríme stánok
1. SVÄTOBARBORSKÝ CHARITATÍVNY PUNČ.
Ochutnať ho môžete od 1. do 26. decembra 2022.
Výťažok z predaja 1. Svätobarborského charitatívneho punču použijeme na údržbu trasy a rozvoj projektu Barborská cesta.
Tešíme sa na Vás.
ZDAR BOH!
Organizačný tím Barborskej cesty

20. november 2022