Drahí priaznivci BC a milovníci prírody a turizmu. Žiaľ tento rok sa nebudeme môcť stretnúť, podobne ako v uplynulých rokoch, na otvorení 6. sezóny BC v B.Bystrici kvôli obmedzeniam, spôsobeným vyčinajúcou vírusovou pliagou. Napriek tomu vás všetkých pozdravujeme a zároveň pozývame do prírody a k putovaniu po našej jedinečnej trase Barborskej Cesty. Keďže máme tento rok sprísnený režim vo voľnom pohybe a najmä cestovaniu do zahraničia, budeme mať možnosť stráviť viac času doma na Slovensku. Jednou z možností je putovanie po Barborskej Ceste, kde môžete spoznať našu prekrásnu prírodu a bohatú históriu poznačenú  baníckou činnosťou v regióne stredného Slovenska. Pohyb v prírode vám  dodá nielen veľa energie a vyčistí hlavu ,ale posilní aj vašu imunitu, ktorú tak potrebujeme v tejto nepriaznivej dobe. Tešíme sa na stretnutie s vami niekde v prírode a zostaňte zdraví! 

Barborská cesta

barborska cestaBarborská cesta predstavuje súbor deviatich úsekov, ktoré spájajú nielen banské pamiatky, ale aj množstvo iných zaujímavostí. Návštevník ju postupne môže prejsť pešo, alebo na bicykli. Cesta je strategicky rozdelená na úseky medzi jednotlivými obcami. Po prejdení úseku môžu návštevníci načerpať silu v niektorom z miestnych ubytovacích zariadení, kde je zabezpečený i prenos batožiny. Počas cesty budú k dispozícii stravovacie služby s možnosťou ochutnať miestne tradičné jedlá. 

Barborská cesta predstavuje približne 190 km a mala by trvať 8 až 9 dní. Trasa sa prechádza pešo, alebo na bicykli, po vyznačených turistických chodníkoch pričom výškové profily trasy sa počas cesty menia. Ako začiatok trasy sa predpokladá Banská Bystrica, avšak návštevník môže začať na ktoromkoľvek úseku.

Barborská cesta spája mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, takže ide o mestá ako aj o dedinky a lokality, ktoré boli v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. Vďaka tomu sa v tomto regióne zachovalo množstvo technických diel súvisiacich s baníctvom. Baníctvo ovplyvnilo aj kultúru a spôsob života a zanechalo nám tu obrovské bohatstvo technických, religióznych a kultúrnych pamiatok a zvykov.
Počas putovania prechádzaš krajinou formovanou človekom bez toho, aby si na prvý pohľad spoznal tento ľudský zásah. Ľudsky nedotknutá krajina sa prelína s krajinou pretvorenou človekom.
Nezostáva nám nič iné, len ti popriať šťastnú cestu. Zdar Boh!

Podrobnosti o Barborskej ceste nájdete tu