Drahí priaznivci BC a milovníci prírody a turizmu. Žiaľ tento rok sme sa nemohli stretnúť, podobne ako v uplynulých rokoch, na otvorení 6. sezóny BC v B.Bystrici kvôli obmedzeniam, spôsobeným vyčínajúcou vírusovou pliagou.

Napriek tomu vás všetkých pozdravujeme a zároveň pozývame do prírody a k putovaniu po našej jedinečnej trase Barborskej Cesty. Keďže máme tento rok sprísnený režim vo voľnom pohybe a najmä cestovaniu do zahraničia, budeme mať možnosť stráviť viac času doma na Slovensku. Jednou z možností je putovanie po Barborskej ceste, kde môžete spoznať našu prekrásnu prírodu a bohatú históriu poznačenú baníckou činnosťou v regióne stredného Slovenska. Pohyb v prírode vám dodá nielen veľa energie a vyčistí hlavu, ale posilní aj vašu imunitu, ktorú tak potrebujeme v tejto nepriaznivej dobe. Tešíme sa na stretnutie s vami niekde v prírode a zostaňte zdraví!