Využite mobilné telefóny pre navigáciu v teréne

Obsah tejto stránky je v rekonštrukcii – zatiaľ sú k dispozícii pre Vás prvé tri etapy pre turistickú trasu

Návod na použite :

  1. nainštalujte si aplikáciu “BIKEMAP” na váš mobilný telefón.
  2. mobilným telefónom naskenujte niektorý z nižšie uvedených QR kódov
  3. zobrazte si trasu, ktorú ste si stiahli a odpojte sa od internetu
  4. zapnite si prijímanie údajov GPS na vašom telefóne a nechajte sa navigovať
  5. podkladové mapy v neplatenej verzii sú bez detailov. Ak chcete mapu off line v plnej kvalite, je potrebné zakúpiť si licenciu

Turistické trasy :

z tabuľky nasnímajte do svojho mobilného telefónu QR pre zvolenú etapu

Etapa 1: B.Bystrica – Staré hory Etapa 2: St. Hory – Skalka Etapa 2: St. Hory – Skalka (cez Riečku) Etapa 3: Skalka – Kremnica Etapa 4: Kremnica – Sklené Teplice
Etapa 5: Sklené Teplice – B. Štiavnica Etapa 6: B. Štiavnica – Bacúrov Etapa 7: Bacúrov – Zvolen Etapa 8: Zvolen – Sampor Etapa 9: Sampor – B. Bystrica

Cyklistické trasy :

z tabuľky nasnímajte do svojho mobilného telefónu QR pre zvolenú etapu

Etapa 1: B.Bystrica – Staré hory Etapa 2: St. Hory – Skalka Etapa 2: St. Hory – Skalka (cez Riečku) Etapa 3: Skalka – Kremnica Etapa 4: Kremnica – Sklené Teplice
Etapa 5: Sklené Teplice – B. Štiavnica Etapa 6: B. Štiavnica – Bacúrov Etapa 7: Bacúrov – Zvolen Etapa 8: Zvolen – Sampor Etapa 9: Sampor – B. Bystrica