Využite mobilné telefóny pre navigáciu v teréne

Návod na použite :

  1. nainštalujte si aplikáciu „BIKEMAP“ na váš mobilný telefón.
  2. mobilným telefónom naskenujte niektorý z nižšie uvedených QR kódov
  3. zobrazte si trasu, ktorú ste si stiahli a odpojte sa od internetu
  4. zapnite si prijímanie údajov GPS na vašom telefóne a nechajte sa navigovať
  5. podkladové mapy v neplatenej verzii sú bez detailov. Ak chcete mapu off line v plnej kvalite, je potrebné zakúpiť si licenciu

Turistické trasy :

z tabuľky nasnímajte do svojho mobilného telefónu QR pre zvolenú etapu

Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9
Column 1 Value Column 2 Value Column 3 Value Column 4 Value
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa5
Column 1 Value Column 2 Value Column 3 Value Column 4 Value Column 5 Value

Cyklistické trasy :

z tabuľky nasnímajte do svojho mobilného telefónu QR pre zvolenú etapu

Obsah tejto stránky pre Vás pripravujeme